Disclaimer

Algemeen

De eenmanszaak Pure Femme (ingeschreven onder nummer 68528574  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), hierna te noemen: “Pure Femme”, verleent u hierbij toegang tot purefemme.nl (hierna: “Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Pure Femme en/of derden zijn aangeleverd. Pure Femme behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar Website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Pure Femme.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pure Femme.

Alle inhoud van de Website, en in het bijzonder alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, indesign documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij Pure Femme en/of haar licentiegevers.